ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2 ημέρες
Πινέλο, Ρολό, Βούρτσα

 

Οδηγίες

nanophos_arthro4a

1

Με τη βοήθεια μίας σπάτουλας απομακρύνουμε τα σαθρά από την τοιχοποιία.

nanophos_arthro4b

2

Με τη βοήθεια μίας σκληρής βούρτσας καθαρίζουμε την επιφάνεια.

nanophos_arthro4c

3

Εφαρμόζουμε αμέσως SurfaPore C και αφήνουμε για μία εβδομάδα να εκτονωθεί η υγρασία που τυχόν έχει απορροφηθεί.

nanophos_arthro4d

4

Εφαρμόζουμε Surfamix C σαν αστάρι, αραιώνοντας με νερό σε αναλογία όγκου 1:3. 3 ώρες μετά το αστάρωμα, στοκάρουμε, εάν είναι απαραίτητο, με στόκο ή τσιμεντοειδή σοβά, ενισχυμένο επίσης με SurfaMix C. Επιτρέπουμε στο στόκο να «τραβήξει».

nanophos_arthro4e

5

Προετοιμάζουμε τα στοκαρισμένα σημεία για βαφή με Surfamix C, αραιώνοντας με νερό σε αναλογία όγκου 1:5.

nanophos_arthro4f

6

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο χρώμα: το SurfaPaint ThermoDry Interior για εσωτερική τοιχοποιία και ταβάνια και το SurfaPaint ThermoDry Exterior για εξωτερική τοιχοποιία αντίστοιχα.

nanophos_arthro4g

7

Η τελική επιφάνεια στεγνώνει πλήρως σε 48 ώρες από την τελευταία εφαρμογή.

Τι θα χρειαστώ;

surfapore_c-small

SurfaPore C
Αδιαβροχοποιητικό για πορώδεις επιφάνειες όπως τσιμέντο, πέτρες, τοίχους & αρμούς
nanophos_surfamix_c
SurfaMix C
Βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων και επιχρισμάτων

nanophos_surfapaint_thermodry_interior

SurfaPaint ThermoDry Interior
Θερμομονωτικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους και οροφές
nanophos_surfapaint_thermodry_exterior
SurfaPaint ThermoDry Exterior
Θερμομονωτικό ψυχρό χρώμα για εξωτερική χρήση