ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2 ημέρες
Πινέλο ή Ρολό

 

Οδηγίες

nanophos_arthro5a

1

Καθαρισμός: Για «χτυπητά», πορώδη μάρμαρα (όχι γυαλισμένα) καθαρίζουμε την επιφάνεια αραιώνοντας DeSalin K με νερό σε αναλογία 1:4. Στη συνέχεια ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Για γυαλισμένα μάρμαρα καθαρίζουμε με DeSalin T. Εφαρμόζουμε επιφανειακά το καθαριστικό και επικαλύπτουμε με βαμβάκι για να περιορίσουμε την εξάτμιση. Αφήνουμε να δράσει για 24 ώρες. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα 3-5 ώρες καταβρέχουμε το βαμβάκι με DeSalin T, ώστε να παραμείνει υγρό.

nanophos_arthro5b

2

Προστασία: Για την προστασία των γυαλισμένων μαρμάρων σας χρησιμοποιείτε SurfaPore T. Στην περίπτωση πορωδών μαρμάρων ή φυσικής πέτρας χρησιμοποιείτε SurfaPore C (αδιαβροχοποίηση), SurfaPore M (αδιαβροχοποίηση και ελαιοαπώθηση) ή SurfaPaint Stone Varnish WB (διαφανές νανο-βερνίκι).

nanophos_arthro5c

3

Με πινέλο ή ρολό καλύπτετε την επιφάνεια του γυαλισμένου μαρμάρου που θέλετε με SurfaPore T, χωρίς να το αραιώσετε.

nanophos_arthro5d

4

15 λεπτά μετά την εφαρμογή και πριν στεγνώσει πλήρως, αφαιρείτε τυχόν περίσσεια υλικού με τη βοήθεια ενός υγρού πανιού και γυαλίζετε την επιφάνεια.

Τι θα χρειαστώ;

desalin_t-small

DeSalin T
Καθαριστικό λεκέδων εμποτισμένων σε μάρμαρα

 

desalin_k3
DeSalin K
Αφαιρεί υπολείμματα τσιμέντου & χρώματος

 

surfapore_t-small

SurfaPore T
Προϊόν προστασίας από τους λεκέδες και αδιαβροχοποίηση για γυαλισμένα μάρμαρα, γρανίτες και πλακίδια πορσελάνης