ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3-4 ημέρες
Πινέλο ή Ρολό,

 

Οδηγίες

nanophos_arthro2a

1

Εφαρμόζουμε SurfaPore C με τη βοήθεια ψεκασμού ή ενός ρολού για την πλήρη αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας.

nanophos_arthro2b

2

Μετά από 24 ώρες εφαρμόζουμε ελαστομερές στεγανωτικό SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof Paint, για συνδυασμένη στεγανοποίηση και θερμομόνωση. Ανακατεύουμε καλά πριν την εφαρμογή. Σφραγίζουμε τις μεγάλες ρωγμές (>2mm) και τους αρμούς είτε με ακρυλικό στόκο είτε επιστρώνοντας με εμποτισμένο ύφασμα πολυεστέρα (γάζα).

nanophos_arthro2c

3

Προετοιμάζουμε το αστάρωμα της επιφάνειας, αραιώνοντας το SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof Paint με ίσο όγκο νερού (Αναλογία αραίωσης 1:1)

nanophos_arthro2d

4

Ασταρώνουμε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας το αραιωμένο SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof Paint.

nanophos_arthro2e

5

Εφαρμόζουμε την πρώτη κύρια στρώση χωρίς αραίωση, τουλάχιστον 5 ώρες μετά το αστάρωμα, χρησιμοποιώντας καλής ποιότητας ρολό.

nanophos_arthro2f

6

Εφαρμόζουμε τη δεύτερη κύρια στρώση χωρίς αραίωση, τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης κύριας στρώσης και σταυρωτά ως προς αυτήν.

nanophos_arthro2g

7

Απόλυτη στεγανοποίηση επιτυγχάνεται 7 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Τι θα χρειαστώ;

surfapore_c-small

SurfaPore C
Αδιαβροχοποιητικό για πορώδεις επιφάνειες όπως τσιμέντο, πέτρες, τοίχους & αρμούς
nanophos_surfapaint_thermodry_elastomeric_roof
SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof
Θερμομονωτικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ελαστομερές