Καθαριστικό υπολειμμάτων τσιμέντου & χρωμάτων.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τσιμεντοειδή επιχρίσματα, επιφάνειες σκυροδέματος, ανθεκτικές επιφάνειες, φυσική πέτρα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι απαλαγμένη από σκόνες και σαθρά υπολείμματα. Οι νέες τσιμεντοειδείς επιφάνειες πρέπει να έχουν “ωριμάσει” πριν την εφαρμογή του καθαριστικού. Στη συνέχεια, απλώνουμε το DeSalin K ως έχει ή αραιωμένο έως 1:5 με νερό στην επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε. Αφήνουμε το υγρό να δράσει για 1 λεπτό και τρίβουμε την επιφάνεια με σκληρή βούρτσα (όχι μεταλλική). Ακολούθως ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Για ιδιαίτερα επιβαρυμένες επιφάνειες επαναλαμβάνουμε την διαδικασία όπου χρειαστεί. Σε πολύ απορροφητικά υποστρωματα (π.χ. τσιμεντο, cotto) συνιστάται να είναι βρεγμένη η επιφάνεια πριν την εφαρμογή του DeSalin K. Σε εμαγιέ επιφάνειες και γυαλισμένο μάρμαρο ή γρανίτη υπάρχει κίνδυνος επιφανειακών αλλοιώσεων. Συνιστάται να εφαρμόζεται δοκιμαστικά σε μικρή επιφάνεια.

Κατανάλωση: Εκτιμώμενη κατανάλωση 6-8 m²/Kg, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το είδος του ρύπου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σε πλαστικά δοχεία των 1kg, 4kg & 30kg.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

6-8 m²/kg

8.00 €

Περιγραφή Προϊόντος

Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Επιπλέον Πληροφορίες

Μάρκα

NanoPhos

Video

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!