Θερμομονωτικός τσιμεντοειδής ελαφροβαρής σοβάς – επίχρισμα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το FeatherPlast PT400 είναι ένα θερμομονωτικό προϊόν για την τοιχοποιία. Είναι ένα θερμομονωτικό ξηρό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, εύκολο στην εφαρμογή, και χρησιμοποιείται ως σοβάς σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.  Το FeatherPlast PT400 χρησιμοποιεί αδρανή υλικά που αποτελούνται από πολυάριθμα σφαιρίδια κυψελοειδούς μορφής κλειστού πορώδους γεμάτα αέρα, προσδίδοντάς του έτσι εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Το FeatherPlast PT400 βοηθά στη μείωση του κόστους των εργατικών και των υλικών ενώ βελτιώνει τη θερμική απόδοση του κτιρίου μειώνοντας τα έξοδα θέρμανσης/ψύξης.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως τοίχους, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή:  Ο σοβάς εφαρμόζεται με το χέρι ή χρησιμοποιώντας αντλία σοβατίσματος για ελαφροβαρή υλικά. Απλώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια εφαρμογής με τη βοήθεια ίσιας μεταλλικής σπάτουλας ή μυστριού και αφού έχει τραβήξει καλά λειένεται η επιφάνεια χρησιμοποιώντας σπογγώδη τριβεία. Για την επίτευξη του επιθυμητού πάχους της επίστρωσης του σοβά μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικοί οδηγοί φτιαγμένοι από ξύλο, από μέταλλο είτε από το ίδιο το υλικό του σοβά. Απλώστε την επόμενη στρώση σοβά εφόσον η προηγούμενη έχει τραβήξει για τουλάχιστον 24 ώρες. Το πάχος της κάθε στρώσης δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,5 cm. Νοτίστε με νερό την επιφάνεια της κάθε στρώσης πριν από την εφαρμογή της επόμενης. Για συνολικό πάχος μεγαλύτερο των 4cm xρησιμοποιήστε το κατάλληλο πλέγμα σοβατίσματος. Αν ο σοβάς έχει αφεθεί στο δοχείο για πολλή ώρα χωρίς να χρησιμοποιηθεί και έχει ελαφρά πήξει τότε προσθέστε λίγο νερό και ανακατέψτε καλά.

Προετοιμασία: Η επιφάνεια του υπόστρωματος πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες, λιπαρές ουσίες, μούχλα, σκουριά και σαθρά υπολλείματα.Η επιφάνεια πρέπει να νοτίζεται καλά με νερό πριν την εφαρμογή του FeatherPlast PT400. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σοβά σε μη πορώδης επιφάνειες (π.χ. γυαλισμένος γρανίτης) ή λείες επιφάνειες (π.χ. βαμμένος τοίχος) χωρίς την χρήση κατάλληλου διχτυού για πρόσφυση και αφού έχει τριφτεί η επιφάνεια ανά 10 cm με γυαλόχαρτο. Αδειάστε το ένα τέταρτο από την συνολική απαιτούμενη ποσότητα νερού σε ένα δοχείο, στο ίδιο δοχείο προσθέστε σιγά σιγά ολόκληρο το περιεχομένου του σακιού, συμπληρώστε με την μισή από την συνολική απαιτούμενη ποσότητα νερού και ξεκινήστε την ανάδευση. Συνεχίστε προσθέτωντας σιγά σιγά την εναπομείνουσα ποσότητα νερού έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή και εργασιμότητα του υλικού. Προσοχή το υλικό να μην είναι πολύ υδαρές. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιτευχθεί καλή ανάμιξη και δεν υπάρχουν συσσωματώματα του κονιάματος που δεν έχουν αναμιχθεί.

Καλυπτικότητα: 4.5 kg/m2 ανά 10 mm πάχους στρώσης

Στέγνωμα: Τρεις (3) μέρες υπό συνήθεις συνθήκες και καλά αεριζόμενους χώρους (εξαρτάται από τον καιρό και από το πάχος της εφαρμογής). Προστατέψτε την επιφάνεια κατά το στέγνωμα από ακραίες καιρικές συνθήκες όπως παγωνιά, βροχή, άμεση έκθεση στον ήλιο και απότομες θερμοκρασιακές αλλαγές

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σε σακί των 15kg.

Περιγραφή Προϊόντος

Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Επιπλέον Πληροφορίες

Μάρκα

NanoPhos

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!