Πετροβάμβακας τζακιών Chimenea
Το Chimenea S, είναι μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου. Είναι κατάλληλη για Θερμομόνωση και πυροπροστασία σε κατασκευές με υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να εκλύει οσμές.
Τοποθετείται με την πλευρά του αλουμινίου προς την εστία. Η μόνωση ενεργειακών τζακιών με πετροβάμβακα με αλουμίνιο αυξάνει σημαντικά την απόδοση του τζακιού, οδηγώντας την παραγόμενη ενέργεια εκεί που είναι επιθυμητή και προστατεύει τα δομικά στοιχεία που αποτελούν τον εξωτερικό τοίχο του τζακιού.
Η τοποθέτηση του πετροβάμβακα τζακιών Chimenea S πρέπει να γίνεται σε απόσταση από την εστία του ενεργειακού τζακιού η οποία ορίζεται από τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή τζακιού.
Προτεινόμενες εφαρµογές:
-Σε ενεργειακά τζάκια και εστίες κάθε τύπου
-Σε άλλες εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών

Επιπλέον Πληροφορίες

Μάρκα

Knauf

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!