Εποξειδική βαφή δύο συστατικών για δάπεδα και μεταλλικές επιφάνειες

Χρήσεις   

To Neopox® Pro είναι εποξειδική βαφή δύο συστατικών βάσεως διαλύτη κατάλληλη που δέχονται μηχανικές και χημικές καταπονήσεις όπως δάπεδα πάρκινγκ, χώροι στάθμευσης και μεταλλικές κατασκευές σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα   

 • Προσδίδει  σκληρότητα και αντοχή στην τριβή
 • Παρουσιάζει πολύ ισχυρή πρόσφυση
 • Αντέχει στο νερό, τα αραιά οξέα, τη βιομηχανική ατμόσφαιρα καθώς και σε πολλά χημικά (ανατρέξτε παρακάτω στον πίνακα χημικής αντοχής)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Εμφάνιση: Στιλπνή, γυαλιστερή
 • Πυκνότητα (EN ISO 2811.01): 1,5 kg/l (ανάλογα με την απόχρωση)
 • Αναλογία ανάμιξης (κατά βάρος): 100Α:20Β
 • Θερμοκρασία λειτουργίας (περιοδικά): Από -50oC έως +140oC
 • Κατανάλωση: 330-360gr/m2 για δύο στρώσεις (ανάλογα με την  απορροφητικότητα του υποστρώματος)
 • Θερμοκρασία υποστρώματος: +12°C έως +35°C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +12°C έως +35°C
 • Βατότητα (+25oC): 24 ώρες
 • Χρόνος εργασιμότητας (+25oC): 2 ώρες
 • Χρόνος στεγνώματος (+25oC): 3-4 ώρες
 • Υγρασία υποστρώματος: <4%
 • Σχετική υγρασία ατμόσφαιρας: <70%
 • Απόκτηση πλήρους σκληρότητας: ~ 7 ημέρες
 • Αντοχή σε τριβή (ASTM D 4060): 110 mg (TABER TEST CS 10/1000/1000)
 • Αντοχή σε πρόσφυση (EN 13892-8): ≥ 2,5 N/mm2

Αποχρώσεις   

Ral 7047 (γκρι) και σε ειδικές αποχρώσεις κατά παραγγελία πάνω από μια ορισμένη ποσότητα.

Συσκευασία

Σετ μεταλλικών δοχείων 10 kg (στην προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης των συστατικών Α&Β κατά βάρος).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!