Το RustOn περιέχει λεπτά σωματίδια σιδήρου που δημιουργούν ένα είδος πατίνας πάνω από τα αρχικά καθαρά χρώματα, που μοιάζει σαν μια πολύ λεπτή και μοντέρνα «σκουριά».
Το Ruston παράγει διακοσμητικά αποτελέσματα τα οποία είναι αρκετά διαδεδομένα σήμερα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική: το υπόστρωμα υποβάλλεται σε επιταχυνόμενη γήρανση σαν να είχε εκτεθεί σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Απόδοση: 8-10 / l σε δύο στρώσεις

Έτοιμο πρός χρήση.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!