Αναστολέας διάβρωσης/shop primer για σιδηρομεταλλικές επιφάνειες όπως ανθρακούχος χάλυβας, χυτοσίδηρος και ανοξείδωτος χάλυβας

Το SurfaGuard Metals εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες προστατεύοντας από τη διάβρωση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση μετάλλων μέχρι τη χρήση τους. Η τροποποιημένη επιφάνεια του μετάλλου αδρανοποιείται, επιβραδύνοντας το ρυθμό διάβρωσης έως και δέκα φορές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το SurfaGuard Metals είναι ένα διάλυμα υδατικής βάσης το οποίο αντιδρά χημικά με την μεταλλική επιφάνεια και αναστέλλει τη διάβρωση. Το προϊόν αυξάνει το χρόνο ζωής σε σιδηροεπιφάνειες και μη, προστατεύοντας κατά τη μεταφορά και αποθήκευση μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση σκουριάς μεταλλικών επιφανειών. Η εφαρμογή του SurfaGuald Metals σε ανοξείδωτο χάλυβα βοηθά στη διατήρηση της “λαμπερής” όψης του.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σιδηροεπιφάνειες, ανθρακούχος χάλυβας, χυτοσίδηρος, γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, μη-σιδηρές επιφάνειες όπως κράματα αλουμινίου και ψευδαργύρου, χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή: Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν την χρήση. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή τροποποίηση της επιφάνειας είναι το καθαρό υπόστρωμα, απαλλαγμένο από ουσίες όπως λάδια, γράσα και προϊόντα διάβρωσης. Πολλές αστοχίες στην τροποποίηση αποδίδονται στην κακή προετοιμασία της επιφάνειας. Συνίσταται ο καθαρισμός της επιφάνειας με αλκαλικό, όξινο ή ουδέτερο καθαριστικό, ή με διαλύτη. Το μέταλλο βυθίζεται στο διάλυμα του SurfaGuard Metals για 3-10 λεπτά (ανάλογα με την ποιότητα του μετάλλου). Εναλλακτικά, η διαδικασία εφαρμογής μπορεί να γίνει με ψεκασμό για 1-3 λεπτά, καθώς και με τη χρήση ρολού ή πινέλο εφαρμόζοντας 2 στρώσεις. Αφαιρέστε την περίσσεια του υλικού μετά την εφαρμογή. Στη συνέχεια το μέταλλο στεγνώνει για 2 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Καλυπτικότητα: 5-8 m²/L, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σε πλαστικά δοχεία των 1kg, 5kg, 12kg & 35kg.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

5-8 m²/kg

9.00 €

Περιγραφή Προϊόντος

Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Επιπλέον Πληροφορίες

Μάρκα

NanoPhos

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!