Φωτοκαταλυτικό προϊόν νανοτεχνολογίας για αυτοκαθαριζόμενες & αντιβακτηριακές πορώδεις τσιμεντοειδείς ή πέτρινες επιφάνειες

Το SurfaShield C εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες και εξαφανίζει οργανικούς λεκέδες, καυσαέρια, αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων, εξαλείφει μυρωδιές. Απορροφώντας το φως, οι επιφάνειες μετατρέπονται σε αυτοκαθαριζόμενες και αντιβακτηριακές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το SurfaShield C είναι ένα υγρό προϊόν που εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλό πορώδες και αναπτύχθηκε με σκοπό να παρέχει αντιβακτηριακές και αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες. Με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας και χωρίς να επηρεάζεται η φυσική όψη των επιφανειών, επιτυγχάνεται συνεχής λειτουργικότητα “έξυπνων” δομικών επιφανειών. To SurfaShield C επικαλύπτει τους πόρους και δένει στις πορώδεις επιφάνειες. Στη συνέχεια, απορροφά το περιβάλλον φως μετατρέποντας τη φωτεινή ενέργεια σε χημική και έτσι μικροοργανισμοί, βακτήρια, ιοί, μούχλα, οργανικοί λεκέδες, περιβαλλοντικοί ρύποι (NOx), μελάνια, οσμές καταστρέφονται σταδιακά. To SurfaShield C αποτρέπει το “μαύρισμα” επιφανειών και τη σταδιακή παλαίωσή τους, ενώ παράλληλα καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με το φως μετατρέπει τις επιφάνειες σε υπερυδρόφιλες. Έτσι, καθώς το νερό κυλάει χωρίς να σχηματίζει σταγονίδια, οι επιφάνειες καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα και αποτρέπεται η επικάθιση ρύπων που θα παλαίωναν και κατέστρεφαν τις επιφάνειες.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοίχοι, επιχρίσματα, τσιμέντο, σοβάδες, αρμούς, πορώδη πετρώματα, αγυάλιστα μάρμαρα, πλάκες πεζοδρομίου

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινείστε ή αναδεύστε έντονα το περιεχόμενο πριν τη χρήση. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Εφαρμόστε το SurfaShield C χρησιμοποιώντας ρολό, πινέλο ή ψεκαστικό. Εργαλεία εφαρμογής πλένονται με νερό. Μην αραιώνετε το προϊόν. Εάν περίσσεια υλικού παραμείνει στην επιφάνεια εφαρμογής, απομακρύνετε με ένα πανί πριν στεγνώσει τελείως. Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται και δεύτερη επάλειψη. Συνιστάται η χρήση SurfaPore C ή SurfaPore M 24 ώρες πριν την εφαρμογή του SurfaShield C, ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση των ρύπων στην επιφάνεια εφαρμογής.

Καλυπτικότητα: Εκτιμώμενη καλυπτικότητα: 8-10 m²/L.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σε πλαστικά δοχεία των 1lt, 4lt & 30lt.

21.00 €

Περιγραφή Προϊόντος

Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Επιπλέον Πληροφορίες

Μάρκα

NanoPhos

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!