Φωτοκαταλυτικό προϊόν νανοτεχνολογίας για αυτοκαθαριζόμενες & αντιβακτηριακές πορώδεις τσιμεντοειδείς ή πέτρινες επιφάνειες

Το SurfaShield Cx εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες και εξαφανίζει οργανικούς λεκέδες, καυσαέρια, αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων, εξαλείφει μυρωδιές. Απορροφώντας το φως, οι επιφάνειες μετατρέπονται σε αυτοκαθαριζόμενες και αντιβακτηριακές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το SurfaShield Cx είναι ένα υγρό προϊόν που αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας και των δημόσιων έργων σε φωτοκαταλυτικά υλικά. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλό πορώδες και παρέχει αντιβακτηριακές και αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες. To SurfaShield Cx επικαλύπτει τους πόρους και δένει στις πορώδεις επιφάνειες. Στη συνέχεια, απορροφά το περιβάλλον φως μετατρέποντας τη φωτεινή ενέργεια σε χημική και έτσι μικροοργανισμοί, βακτήρια, ιοί, μούχλα, οργανικοί λεκέδες, περιβαλλοντικοί ρύποι, μελάνια, οσμές καταστρέφονται σταδιακά. To SurfaShield Cx αποτρέπει το “μαύρισμα” επιφανειών και τη σταδιακή παλαίωσή τους, ενώ παράλληλα καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με το φως μετατρέπει τις επιφάνειες σε υπερυδρόφιλες. Έτσι, καθώς το νερό κυλάει χωρίς να σχηματίζει σταγονίδια, οι επιφάνειες καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα και αποτρέπεται η επικάθιση ρύπων που θα παλαίωναν και κατέστρεφαν τις επιφάνειες.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοίχοι, επιχρίσματα, τσιμέντο, σοβάδες, πορώδη πετρώματα, αγυάλιστα μάρμαρα, πλάκες πεζοδρομίου

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινείστε ή αναδεύστε έντονα το περιεχόμενο πριν τη χρήση. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Εφαρμόστε το SurfaShield Cx χρησιμοποιώντας ψεκαστικό (airless, HVLP) αμέσως μετά τη διαδικασία παραγωγής ή την τοποθέτηση του δομικού υλικού. Εργαλεία εφαρμογής πλένονται με νερό. Μην αραιώνετε το προϊόν. Για την αποτελεσματική δράση του υλικού προτείνονται 2 εφαρμογές με χρονικό διάστημα ανάμεσα στις εφαρμογές περίπου μισής ώρας, χρόνος άμεσα εξαρτώμενος από τις καιρικές συνθήκες.

Καλυπτικότητα: Εκτιμώμενη καλυπτικότητα: 8 m²/L.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σε πλαστικά δοχεία των 30lt.

Περιγραφή Προϊόντος

Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Επιπλέον Πληροφορίες

Μάρκα

NanoPhos

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!